บรรยากาศในงาน interior interend'08 ที่ผ่านมา
สัมมนาหัวข้อ " งานสถาปัตยกรรมภานในศูนย์การค้า"
วิทยากรโดยคุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA)
มุมอร่อยๆ ในช่วงเวลาเบรกอาหาว่างในงาน สัมมนา interior in-trend '08
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
 
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
คุณชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคมอบของขวัญให้กับ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์
สัมมนาหัวข้อ "การออกแบบภายในรูปแบบอติด ด้วยเทคโนโลยสมัยใหม่
วิทยากรโดย ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
คุณชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคมอบของขวัญให้กับผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ
หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
 
มุมอร่อยๆ ในช่วงเวลาเบรกอาหารว่าง ในงาน สัมมนา interior in-trend '08
สัมมนาหัวข้อ "ทิศทางงานออกแบบภายใน"
วิทยากรโดย รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน
(ระดังมหาบัณฑิตศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
มุมอร่อยๆ ในช่วงเวลาเบรกอาหารว่าง ในงาน สัมมนา interior in-trend '08
 
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
 
คุณชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคมอบของขวัญให้กับ รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน (ระดังมหาบัณฑิตศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคมอบของขวัญให้กับ ผศ.เสก สวัสดี
ผู้ช่วยคณะบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
 
มุมอร่อยๆ ในช่วงเวลาเบรกอาหารว่าง ในงาน สัมมนา interior in-trend '08
สัมมนาหัวข้อ "การออกแบบเพื่อลดสภาวโลกร้อน"
วิทยากรโดยคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธาน Design 103 International Co., Ltd.
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
 
คุณชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคมอบของขวัญให้กับ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธาน Design 103 International Co., Ltd.
ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับฟังสัมมนา interior in-trend '08
หน้าบูธ WIN WIN พร้อมพนักงานให้รายละเอียดในตัวสินค้า
 
สนุกกับเกมส์ โดย บ.วิน วินฯ
ภาพบรรยากาศการเล่นเกมส์ในบูธ วิน วิน คลาสสิคฯ
ทีมงานวิน วิน คลาสสิคฯ ให้ความสนุกในการเล่นเกมส์
 
 
 © Copy All Right Reserved Win Win Classic Co., Ltd., Since July 2009.
บริษัท วิน วิน คลาสสิค จำกัด.
226 - 234 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 ถ.แฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 Tel: (66) 2377 0411 - 2Fax: (66) 2377 6751 - 2
Email: winwinthailand@yahoo.com winwinclassic@hotmail.com