สมาคมมัณฑนากรจัดงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Sponser โดย บริษัท วิน วิน คลาสสิค จำกัด ) ในงาน Interior in-trend'09 ที่ผ่านมา
 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 18.30 - 20.00 น.
เสวนาเรื่อง "การตกแต่งภายในกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง"

วิทยากรโดย คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์
นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA

คุณกรกช คุณาลังการ
(นายทะเบียนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
Executive Vice President Interior Architecture 103 Co., Ltd.

คุณธนาวัฒน์ สุขัคคานนท์
(เลขาสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
Managing Director Intterior Visions Co., Ltd.

 
 
คุณเมธินี  สุวรรณะบุณย์  นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA)
 

คุณรณพีร์ ตุลวรรธนะ ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงานนี้
คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ที เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มอบของที่ระลึกแด่ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA
คุณชนาทร บ.วิน วิน คลาสสิคฯ มอบของของที่ระลึกแด่ คุณธนาวัฒน์ สุขัคคานนท์
(เลขาสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
Managing Director Intterior Visions Co., Ltd.
 
คุณชนาทรบ.วิน วิน คลาสสิคฯ มอบของที่ระลึกแค่ กับ คุณกรกช คุณาลังการ
(นายทะเบียนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
Executive Vice President Interior Architecture 103 Co., Ltd.
 
 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 17.00 - 19.00 น.
การบรรยายเรื่อง "Hospitality during recession"

วิทยากรโดย Mr.Timothy Beaumont
Chief Executive Officer The Beaumont Partnership
(Formerly Woods Bagot.Co., Ltd.)
 


ดร.พิยะรัตน์ มัลลาร์ด ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงานนี้
วิทยากรโดย Mr.Timothy Beaumont
Chief Executive Officer The Beaumont Partnership
(Formerly Woods Bagot.Co., Ltd.)
ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA
มอบของที่ระลึกแด่ Mr.Timothy Beaumont
Chief Executive Officer The Beaumont Partnership (Formerly Woods Bagot.Co., Ltd.)

คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA
มอบของที่ระลึกแด่ คุณยุพา จงปติยัตต์ (Forrmerly Woods Bagot Co., Ltd.)
   
 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 15.00 น.
การบรรยายเรื่อง "การออกแบบรีสอร์ทโรงแรมเพื่อช่วยกู้วิกฤตการท่องเที่ยวไทย"

วิทยากรโดย คุณคงศักดิ์ ยุกตะเสวี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์กรุ๊ป จำกัด
 
วิทยากรโดย คุณคงศักดิ์ ยุกตะเสวี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์กรุ๊ป จำกัด
ผศ.รัชด ชมพูนิด ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงานนี้
ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA
มอบของที่ระลึกแด่ คุณคงศักดิ์ ยุกตะเสวี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์กรุ๊ป จำกัด
ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
 
 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 15.30 - 17.30 น.
การบรรยายเรื่อง"โจทย์นั้น สำคัญไฉน?"

วิทยากรโดย คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการบริหาร P 49 Deesign and Associates Co., Ltd.
 

วิทยากรโดย คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการบริหาร P 49 Deesign and Associates Co., Ltd.
ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย TIDA
มอบของที่ระลึกแด่ คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการบริหาร P 49 Deesign and Associates Co., Ltd.
   
 

 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น.
การบรรยายเรื่อง "การออกแบบโรงแรมเพื่อลดภาวะโลกร้อน"

วิทยากรโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

เปิดดูเอกสารการบรรยาย "อาคารเขียวแบบไทยดีกว่าของนอกอย่างไร"


รองประธาน Design 103 International Co., Ltd.

 
วิทยากรโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธาน Design 103 International Co., Ltd.
ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ผศ.รัชด ชมพูนิด ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงานนี้
คุณธนาวัฒน์ สุขัคคานนท์ Managing Director Intterior Visions Co., Ltd.
(เลขาสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
มอบของที่ระลึกแด่ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธาน Design 103 International Co., Ltd.
คุณธนาวัฒน์ สุขัคคานนท์ Managing Director Intterior Visions Co., Ltd.
(เลขาสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
ได้กล่าวปิดงานสัมมนา Interior in-terned'09 แทนนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 
   
   
บรรยากาศในงาน interior interend'09 มีของที่ระลึกที่สวยงาม
 
บรรยากาศหน้าห้องสัมมนา interior in-trend 09
บรรยากาศหน้าห้องสัมมนา interior in-trend 09
บรรยากาศหน้าห้องสัมมนา interior in-trend 09
 
บรรยากาศหน้าบูธ WIN WIN CLASSIC ในงาน interior in-trend 09
ของที่ระลึกในงาน interior in-trend 09
ภาพบรรยากาศหน้าบูธ WIN WIN CLASSIC ในงาน interior in-trend 09
 
ได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก ในงาน interior in-trend 09
พนักงาน WIN WIN ได้อธิบายสินค้าให้กับผู้เข้าชุมบูธในงาน  interior in-trend 09
เจ้าหน้าที่ประจำบูธ เพื่อแจกของที่ระลึกให้ผู้เข้าชม
 
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
 
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
 
บูธ WIN WIN ในงาน interior in-trend 09
     
 
 © Copy All Right Reserved Win Win Classic Co., Ltd., Since July 2009.
บริษัท วิน วิน คลาสสิค จำกัด.
226 - 234 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 ถ.แฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 Tel: (66) 2377 0411 - 2Fax: (66) 2377 6751 - 2
Email: winwinthailand@yahoo.com winwinclassic@hotmail.com