WINWIN SERVICE

: อามารี พัทยา :

โครงการ :
อามารี พัทยา
สถานที่ :
พัทยาเหนือ
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
18/1/2553

ทางโรงแรม อัมรี พัทยา ได้สั่งซื้ออุปกรณ์ของทางบริษัท วิน วินฯ เป็นเวลานานหลายปีแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเข้าไปเช็คสภาพว่า ยังใช้การได้ดีหรือไม่

ฝ่ายช่างมาช่วยดูแลและบริการหลังการขาย ช่วยมาตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบำรุงเบื่องต้นให้แล้วใช้การได้ดีแล้ว