WINWIN SERVICE

: เออร์บานา สาทร :

โครงการ :
เออร์บานา สาทร
สถานที่ :
ถนนสาทร
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
6/1/2553

ภาพแสดงการติดตั้งกุญแจของบริษัท วิน วิน บองโก้ จำกัด และ อธิบายการเปิดประตู และวิธีการแก้ปัญหา เวลาประตูปิดและ เปิดไม่ได้อันเนื่องจากกุญแจชำรุด

ภาพแสดงวิธีการถอดกุญแจออกจากบานประตู ว่าจะถอดน๊อตสกรูตัวไหนบ้าง ก่อนเพื่อเวลาจะเปลี่ยนตัวกุญแจใหม่เข้าที่บานเดิม

ภาพแสดงวิธีการประกอบกุญแจกลไกกุญแจเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยการให้ทางฝ่ายช่างของอาคารทดสอบการเปลี่ยนเองโดยมีช่างของบริษัท วิน วิน บองโก้ จำกัด ให้คำแนะนำ