WINWIN SERVICE

: โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา :

โครงการ :
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
สถานที่ :
พัทยาเหนือ
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
19/1/2553

โครงการโรงพยาบาล กรุงเทพ พัทยา ได้เข้าพบฝ่ายช่างของโรงพยาบาล และได้แนะนำเกี่ยวกับการประกอบ และกลไกลกุญแจ เมื่อมีการชำรุด

และเวลาบานประตูเปิดไม่ได้ในกรณีกุญแจชำรุดเปิดไม่ได้ ได้แนะนำวิธีการเจาะกุญแจ และบานประตูเปิดไม่ได้ และให้ทดลองประกอบอะไหร่กุญแจ พร้อมให้จุดหมุนแกน จำนวน 25 อัน และให้ทางฝ่ายช่างลองเปลี่ยนก่อนที่จะเกิดปัญหา โดยมีช่างวิน วินเป็นผู้แนะนำอย่างละเอียด