WINWIN SERVICE

: โรงพยาบาลพญาไท 2 :

โครงการ :
โรงพยาบาลพญาไท 2
สถานที่ :
ถนนพหลโยธิน
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
11/2/2553

ภาพแสดงการเข้าตรวจเยี่ยม และ อุปกรณ์โช๊คอัพ เปิด - ปิด มีเสียงดัง และ การปรับ Control

ภาพแสดงกุญแจของ win win ที่มีการใช้งานมานานแล้วปัญหายังไม่มี ณ ปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้ปกติ แต่ปัญหาของ สกรูยึดแขนมือจับมีการหลวมแล้ว เพราะ การยึดในเนื้อไม้ไม่แน่น แล้ว เพราะเป็นไม้อัด ไม่ใช่เนื้อไม่เนื้อแข็ง

 
ภาพแสดงการประกอบแขนไม้อัด เพื่อทำการทดลองว่าการเปิด - ปิด มีเสียงดังจริงหรือไม่ได้ทำการทดสอบการ เปิด - ปิด
จากการทดสอบการ เปิด - ปิด และการปรับวาส์ว Control น้ำมันก็ไม่สามารถบังคับได้ ในขณะปิดวาส์วน้ำมันแล้วยังมีเสียงดังอยู่
ทางฝ่ายช่างของทางบริษัท วินวิน บองโก้ จำกัด โดยคุณ สุริยัน ซาผู ก็รับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ามาร่วมประชุม กับผู้จัดการฝ่ายขายหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าอยู่ และทาง บริษัท วินวิน บองโก้ จำกัดมีมติว่า เคลมให้ลูกค้าจำนวน 2 ชุด ตามที่ชำรุดจริงและขอตัวเก่าคืน