WINWIN SERVICE

: เรเนซองค์ (มณียา) กรุงเทพฯ :

โครงการ :
เรเนซองค์ (มณียา) กรุงเทพฯ
สถานที่ :
ถนนสุขุมวิทระยะแยกเอกกวิณ
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
11/1/2553

ภาพแสดงการติดตั้งของอุปกรณ์ของ บริษัท วิน วิน บองโก้ จำกัด ที่ทางฝ่ายช่างได้เข้าไปตรวจเยี่ยมเช็คงานตามโครงการนี้ การติดตั้งอยู่ในสภาพดี แต่ก็ขอให้ทางผู้รับเหมาได้มีการห่อหุ้มสินค้าด้วยเมื่อติดตั้งเสร็จ

ภาพของการติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ และที่แขวนผ้าอนามัย เวลาติดตั้งไม่มีการห่อหุ้มสินค้า ทำให้เป็นคาบรอยเปลื้อนได้ง่าย ขอให้ทางผู้รับเหมาได้ทำการห่อหุ้มให้ด้วย เพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนได้

ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ของทางบริษัท วิน วิน ฯ ในการติดตั้งทางฝ่ายช่างก็ได้เข้าเยี่ยมเช็คงาน และแก้ไขปัญหากับทางผู้รับเหมา โดยการเปลี่ยนสกรูและ สกรูตัวใหญ่ให้ใน กรณีที่เจาะรูหลวม