WINWIN SERVICE

: เฮอริเกรช (สาทร) :

โครงการ :
เฮอริเกรช (สาทร)
สถานที่ :
ถนนนาราธิวาส
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
8/1/2553

ภาพแสดงการเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจเช็ควิธีการติดตั้งที่ทางบริษัท วิน วิน บองโก้ จำกัด เข้าไปแนะนำการดูแล และ รักษาการทำความสะอาดให้ทางฝ่ายช่างของ บริษัท วิน วิน ได้ทำการตรวจเช็คสินค้าของบริษัทในการติดตั้งและดูแลความเรียบร้อยของการติดตั้ง

ภายในการติดตั้งก็อยู่ในสภาพดี และถูกต้อง แต่ปัญหาของการล้างพื้นหรือล้างผนังห้องน้ำทำให้น้ำยาล้างพื้นและล้างผนังมาโดนอุปกรณ์ทำให้เป็นรอย เปลื้อนคราบน้ำยาเวลาทำความสะอาดอุปกรณ์แล้ว ทำให้อุปกรณ์ล้างคาบออกไม่หมดทำให้เกิดสินค้าด่างไม่เงาเหมือนเดิมเพราะสารเคมีที่ใช้มีสภาพ เป็นกรดสูง ซึ่งไม่ควรให้โดนเนื้อ stainless สีเงา จำทำให้สีไม่สวย

การทำความสะอาดไม่มีการห่อหุ้มสินค้าก่อนหรือการติดตั้งไม่มีการห่อหุ้มสินค้าให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งก่อนการติดตั้งทางฝ่ายช่าง ได้แนะนำแล้วติดตั้งเสร็จทุกครั้งให้มีการห่อหุ้มสินค้าเสมอ เพื่อป้องกันสารเคมี ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำมีไอระเหยมาโดนวัสดุที่เป็น stainless SUS304
ภาพจากการติดตั้งหน้างานซึ่งไม่มีการห่อหุ้มสินค้าทำให้สินค้ามีคราบมาเกาะและทำให้เกิดรอยด่าง
ภาพแสดงถึงการเป็นคราบรอยอันเกิดมาจากช่างที่ทำงานในการติดหินอ่อนที่ทำให้มีคราบมาติดกับอุปกรณ์ ซึ่งไม่มีการห่อหุ้มและทำให้สินค้า
หรืออุปกรณ์ของเจ้าอื่นที่ไม่มีการห่อหุ้มเสียหาย
ปัญหาของการเกิดคราบกับตัวสินค้านี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ติดตั้งแล้วไม่มีการห่อหุ้มสินค้า
ภาพแสดงถึงการเป็นคราบสนิมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นทั้งของวิน วิน และ สินค้าต่างๆที่ไม่ใช้ของวิน วิน ก็เกิดคราบเหมือนกันถ้าหากไม่มีการห่อหุ้มสินค้า