WINWIN SERVICE

: แชงการีลา :

โครงการ :
แชงการีลา
สถานที่ :
กรุงเทพฯ
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
11/1/2553

ภาพแสดงการเข้าตรวจเยี่ยมที่หน้างาน โครงการ แชงการีลา และ ดูแลการติดตั้ง และ แก้ไขปัญหาของการเปิด - ปิด ของ ใช๊คอัพ ว่าเวลาเปิด - ปิด หนัก ได้ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้เลื่อนตำแหน่งแขนโช๊คใหม่ในมุม 45 องศา

2) ปัญหาที่ 2 เป็นการติดตั้งตำแหน่งเดิมของโช๊คตัวเก่า ตำแหน่งอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่ปัญหาที่ เปิด - ปิด หนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก่าตัวเก่าจะเบากว่านั้น เพราะตำแหน่งแขนโช๊คยาวกว่าของ วินวิน ประมาณ 3 - 4 ชม.

 
ภาพแสดงการติดตั้งกุญแจของ วินวิน ซึ่งทางหน้า ไม่มีการห่อหุ้ม และ ติดตั้งอยู่ในเกณฑ์ดี และขอให้ทางด้านพนักงาน ห่อหุ้มสินค้า โดยเพราะจะได้ป้องกันการเป็นรอยได้
ภาพแสดงสินค้าตัวเก่าที่ติดตั้งอยู่เป็นตัวที่ราคาสูงมาก และ เรื่องของคุณภาพก็ต่างกัน
ภาพแสดงการติดตั้งหรือประกอบ แขน โช๊ค ให้ตำแหน่ง 90 องศา และแนะนำให้ประกอบในตำแหน่ง 45 องศา
เพื่อจะได้ลดแรงเปิด - ปิด เบากว่าเดิม