WINWIN SERVICE

: เวลลิ่งตัน :

โครงการ :
เวลลิ่งตัน
สถานที่ :
ซอยรามคำแหง 40
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
20/1/2553

ภาพแสดง ปัญหาของการติดตั้งโช๊คฝังพื้น เวลา เปิด - ปิด ทำให้ประตูติดพื้นเนื่องจากพื้นสูงต่างระดับมีความลาดเอียง ของพื้นไม่เท่ากันทำให้ติดพื้นเวลาเปิด 90 องศา

ปัญหาของมือจับติดตั้งแล้วเอียงแขนองศาเบี้ยวเอียง ต้องนำมือจับมาแก้ไขใหม่

แนะนำและสาธิตการปรับโช็คอัพ การตั้งค้าง และวิธีการปรับการตั้งค้าง ปรับการเปิด - ปิด และการใช้งานของโช็คอัพ
เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์การติดตั้งและการดูแลรักษา และมีการตรวจเช็คการยืดน๊อตสกูรมือจับ ได้ทำการแนะนำการยึดสกูรต้องยึดทุกตัว บางตัวก็ไม่ได้ยึดน๊อต
มือบานประตูมีคาบสนิมที่เกิดจากการที่ไม่ได้ทำความสะอาด และได้แนะนำวิธีการทำความสะอาดสำหรับมือจับที่เป็นสีเงาว่าทำอย่างไร
ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ประตู และบานพับ และกุญแจการติดตั้งอยู่เกณฑ์ดีและได้ให้คำแนะนำวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ผู้รับเหมาทราบแล้ว
ปัญหาแขนโช็คที่ไม่สามารถสวมเข้ากับตัวโช็คไม่ได้นั้น ทางเราได้ตรวจสอบพบว่าไม่ใช้แขนโช็คของ วิน วิน จึงไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้
แนะนำวิธีเปลี่ยนโช็คตั้งให้ไม่มีเสียงดังมาก โดยการถอดมาปรับสปริงดันลูกปืนลดลงให้มีแรงดันเบาๆ